Ananda Vedika ఆనంద వేదిక తేదీ 19.8.19 కార్యక్రమం

ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో భాగంగా సోమవారం అనగా మొదటిరోజు నిర్దేశించిన అరగంట సమయం లో మొదటి 3 నిమిషములు శ్వాస మీద ధ్యాస నిలిపే ప్రక్రియ చేయించాలి. ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసల మీద పిల్లల దృష్టిని నిమగ్నం చేయించాలి. ఇలా చేయించే సందర్భంలో పిల్లలు సుఖంగా కూర్చోవాలి. ముద్రలు ఆసనములు వంటివి చేయనవసరం
లేదు. 3 నిమిషములు శ్వాస మీద ధ్యాస అనంతరం పిల్లలకు ఈ వారం వినడం పై ఏకాగ్రత అనే ప్రక్రియను సాధన చేయించాలి. పిల్లలను మౌనంగా కూర్చోమని వారి చుట్టూ శబ్దములను వినమని ఆ శబ్దము లపై ఏకాగ్రత వహించమని తెలియజేయాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాలు నిర్వహించిన తరువాత పిల్లలు విన్న శబ్దాలను గురించి చర్చించాలి.పిల్లలకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చి అందరు పిల్లలు మాట్లాడేలా ప్రోత్సహించాలి. ఇలా అందరి పిల్లల అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించాలి. పిల్లలను శ్రద్ధగా వినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడించాలి. శ్రద్ధగా వింటే నేర్చుకున్న పాఠాలు బాగా వస్తాయి అనే విషయం చెప్పాలి. చివరి 2 నిమిషాలు మౌన ప్రక్రియ ద్వారా ఈరోజు కార్యక్రమం ముగించాలి.

 II.1. ఏకాగ్రతతో వినడం

➤ సమయం : 25 నిమిషాలు నుండి 30 నిమిషాలు
➤ ఉద్దేశ్యం :విద్యార్థులు పరిసరాల ధ్వనుల పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండి వాటిని గమనించడం.
➤ శ్వాస మీద ధ్యాస :
• ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులందరినీ ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోమనాలి.
• రెండు లేదా మూడుసార్లు సామాన్య శ్వాసలు విడిచిపెట్టాక దీర్ఘమైన పొడవాటి శ్వాసలు తీసుకోమనాలి.
➤ కార్యాచరణ సోపానాలు :
• విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా కూర్చొని పరిసరాల నుండి వచ్చే ధ్వనులను వినమనాలి,
• విద్యార్థులందరూ కళ్ళుమూసుకొని కూర్చోవాలి. పరిసరాల నుండి వచ్చే ధ్వనులను వినమనాలి. ఎవరికైనా కళ్ళుమూసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగితే వారు క్రిందివైపు చూస్తూ కూర్చోమనాలి. కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత తరగతిలోకి వచ్చు విభిన్న ధ్వనులు వినమనాలి.
ఉదాహరణ : ఫ్యాను, ట్రాఫిక్, బయటవారి మాటలు, పిల్లల నవ్వులు, అల్లరి, శబ్దాలు మొదలైనవి.
• తమ ఏకాగ్రతను పరిసరాల నుంచి వచ్చు ధ్వనులపై నిలపాలి. వచ్చే ధ్వనులు మంచివైనా, చెడువైనా ఏదైనా వినాలని చెప్పాలి.
• ఎవరికైనా ఏకాగ్రత భంగం కలిగితే తిరిగి ధ్వనులను వినమనాలి. ఈ విధంగా 1-2 నిమిషాల పాటు విన్న తర్వాత ఈ క్రింది అంశాలపై చర్చ జరగాలి.
➤ *ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులతో చర్చించవలసిన అంశాలు:
• మీరు ఏ ఏ ధ్వనులపై ఏకాగ్రత నిలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ?
• మీరు ఏదైనా ఒక ధ్వనిపై ఏకాగ్రత నిలిపారా ?
• మీరు ఆ ధ్వని వినడంలో ఏకాగ్రత భంగం కలిగిందా ?
• తిరిగి ఏకాగ్రతగా వినగలిగారా ?
• మనం ఏ ఏ సమయంలో వినే ప్రయత్నం చేస్తాము ?
• ఈ ప్రక్రియ అభ్యసించడం వలన మనకి ఏమీ లాభం కలుగుతుంది ?
• ఎప్పుడైనా మనం ప్రశాంతంగా కూర్చొని రకరకాల ధ్వనులపై ఏకాగ్రత నిలపాలని ప్రయత్నించినప్పుడు సామాన్యంగా వినిపించే ధ్వనుల కంటే ఎక్కువ ధ్వనులు మనం వినగలుగుతున్నామా ?
➤ గుర్తుంచుకోవలసిన అంశాలు:
• తమ పరిసరాల ధ్వనుల పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండాలి.
• తద్వారా విద్యార్థుల ధ్యాసను ధ్యానం వైపు మళ్ళించవచ్చు.
• ఉపాధ్యాయుడు ఏకాగ్రతగా ఈ కృత్యంలో నిమగ్నమైనప్పుడే విద్యార్థులు కూడా చేయగలరు.
➤ మౌన ప్రక్రియ :
• 2 నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా ధ్యాన ప్రక్రియ కొనసాగించాలి.
• ఈ ప్రక్రియను మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలసి చేయమనాలి.
 

ఆనంద వేదిక లెవెల్ 3

     ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో భాగంగా సోమవారం అనగా మొదటిరోజు నిర్దేశించిన అరగంట సమయం లో మొదటి 3 నిమిషములు శ్వాస మీద ధ్యాస నిలిపే ప్రక్రియ చేయించాలి. ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసల మీద పిల్లల దృష్టిని నిమగ్నం చేయించాలి. ఇలా చేయించే సందర్భంలో పిల్లలు సుఖంగా కూర్చోవాలి. ముద్రలు ఆసనములు వంటివి చేయనవసరం లేదు. 3 నిమిషములు శ్వాస మీద ధ్యాస అనంతరం పిల్లలకు ఈ వారం వినడం పై ఏకాగ్రత అనే ప్రక్రియను సాధన చేయించాలి. పిల్లలను మౌనంగా కూర్చోమని వారి చుట్టూ శబ్దములను వినమని ఆ శబ్దము లపై ఏకాగ్రత వహించమని తెలియజేయాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాలు నిర్వహించిన తరువాత పిల్లలు విన్న శబ్దాలను గురించి చర్చించాలి.పిల్లలకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చి అందరు పిల్లలు మాట్లాడేలా ప్రోత్సహించాలి. ఇలా అందరి పిల్లల అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించాలి. పిల్లలను శ్రద్ధగా వినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడించాలి. శ్రద్ధగా వింటే నేర్చుకున్న పాఠాలు బాగా వస్తాయి అనే విషయం చెప్పాలి. చివరి 2 నిమిషాలు మౌన ప్రక్రియ ద్వారా ఈరోజు కార్యక్రమం ముగించాలి. ధన్యవాదములు.
 II. 3. ఏకాగ్రతతో వినడం
➤ సమయం :25 నిమిషాలు నుండి 30 నిమిషాలు
➤ ఉద్దేశ్యం :విద్యార్థులు పరిసరాల ధ్వనుల పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండి వాటిని గమనించడం.
➤ శ్వాస మీద ధ్యాస :
• ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులందరినీ ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోమనాలి.
• శ్వాస మీద ధ్యాస కేంద్రీకృతం కాదు. మరలా మరలా శ్వాస మీద ధ్యాసను కేంద్రీకరించాలి.

కార్యాచరణ సోపానాలు :

• విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా కూర్చొని పరిసరాల నుండి వచ్చే ధ్వనులను వినమనాలి.
• విద్యార్థులందరూ కళ్ళుమూసుకొని కూర్చోవాలి. పరిసరాల నుండి వచ్చే ధ్వనులను వినమనాలి.ఎవరికైనా కళ్ళు మూసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగితే వారు క్రిందివైపు చూస్తూ కూర్చోమనాలి. కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత తరగతిలోకి వచ్చు విభిన్న ధ్వనులు విసమనాలి. ఉదాహరణ : ఫ్యాను, ట్రాఫిక్, బయటవారి మాటలు, పిల్లల నవ్వులు, అల్లరి శబ్దాలు ప్రకృతినుండివచ్చే శబ్దాలు మొదలైనవి.
• తమ ఏకాగ్రతను పరిసరాల నుంచి వచ్చు ధ్వనులపై నిలపాలి. వచ్చే ధ్వనులు మంచివైనా,చెడువైనా ఏదైనా వినాలని చెప్పాలి.
➤ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులతో చర్చించవలసిన అంశాలు :
• ఈ ప్రక్రియ చేసే సందర్భంలో మీ అనుభవాలేమిటి ?
• మీరు మీ శ్వాస ధ్వనిని వినగలిగారా ?
• ఈ ప్రక్రియ చేయడం మనకు సులభంగానే అన్పించిందా ?
• ఎవరికైనా ఏకాగ్రత అంతరాయం కల్గిందా ?
➤ గుర్తుంచుకోవలసిన అంశాలు:
• తమ పరిసరాల ధ్వనుల పట్ల ఏకాగ్రత నిలపాలి. తద్వారా విద్యార్థుల ధ్యాసను వినడంవైపు మళ్ళించవచ్చు.
➤ మౌన ప్రక్రియ:
• మీరు ఏ ఏ ధ్వనులు విన్నారు ?
• 2 నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా ధ్యాన ప్రక్రియ కొనసాగించాలి.
• విద్యార్థులు కళ్ళు మూసుకుని ఉంటారా లేక కళ్ళు తెరచి క్రిందికి చూస్తారా అనేది వారి వారి ఇష్టానికి వదిలేయాలి. ఈ ప్రక్రియను మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలసి చేయమనాలి.

 ఆనంద వేదిక లెవెల్ 4


   లెవెల్ ఫోర్ 9 యు 10 తరగతుల విద్యార్థులకు ఈ వారం నిర్దేశించుకున్న ఆనందవేదిక కార్యక్రమాలలో సోమవారం నాటి కార్యక్రమాల వివరాలు.

    ఈ వారంలో మనం భావోద్వేగాల నిర్వహణ అనే కౌశలమునకు సంబంధించి భావోద్వేగాన్ని నియంత్రించే తీరు అనే ఉప కౌశలం గురించి పిల్లలకు నేర్పించాలి. ముందుగా 3 నిమిషములు మైండ్ ఫుల్ నెస్ ఆక్టివిటీస్ శ్వాస మీద ధ్యాస లేదా ఏకాగ్రత సాధన ప్రక్రియ నిర్వహించాలి. తరువాత ఇరవై ఐదు నిమిషములలో నిర్దేశించుకున్న ఉప కౌశలానికి సంబంధించిన సంఘటన ను చదివి వినిపించాలి. సంఘటనను చదివేటప్పుడు పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చదవాలి లేదా చెప్పాలి పిల్లలు శ్రద్ధగా విన్నప్పుడే అందులో ఉండే అంశాలను గ్రహించగలుగుతారు. సంఘటన లేదా సన్నివేశం చదివి వినిపించిన తర్వాత పిల్లలను సంఘటనలో ఇచ్చిన అంశం పై ప్రశ్నలు అడిగి ప్రతి స్పందింప చేయాలి. అడిగే ప్రశ్నలు సూటిగా , స్పష్టంగా ఉండాలి. ఇలా పిల్లల చేత ఈవారం సంఘటనపై ప్రతి స్పందింప చేసి చివరి రెండు నిమిషాలు మౌన ప్రక్రియ చేయించాలి. మౌన ప్రక్రియ అనంతరం సెక్షన్   ముగించాలి.
2. భావోద్వేగాల నిర్వహణ (Managing Emotions)
2.3. ఉపకౌశలం: భావోద్వేగాన్ని నియంత్రించే తీరు (Dealing Emotions)
వారం - 3
When we judge others, we contribute to violence - Marshall
Rosenberg
➤ ధ్యానప్రక్రియ : రోజు - 1
• ఉపాధ్యాయుడు ముందు పట్టికలో సూచించిన విధంగా ఏదైనా ఒక ధ్యానప్రక్రియను ఎంపికచేసి నిర్వహించవచ్చు.
➤ ఉపోద్ఘాతము (Introduction):
        భావోద్వేగాలు మన ప్రస్తుత పరిస్థితిని నిర్దేశించే ముఖ్యకారకాలు. “మనము భావోద్వేగ స్థితిలో ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నాము ” అనే అంశమే మన సమర్థతను నిర్ణయిస్తుంది. మనకి, ఇతరులకి మధ్య సంబంధాలను మెరుగు పరుస్తుంది. మనల్ని మంచి పరిశీలకులుగా మారుస్తుంది.
➤ సంఘటన :
        కిరణ్ 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఒకసారి కిరణ్ తండ్రి, తన కారుని బయట గుమ్మం ముందు ఉంచి లోపల ఇంట్లో తన పనిలో నిమగ్నమై యున్నాడు. పని పూర్తిచేసుకొని బయటకు వెళ్ళాలని కారు వద్దకు వచ్చినపుడు తన కుమారుడు కారు
అద్దాల మీద ఏదో వ్రాయడం గమనిస్తాడు. తండ్రికి చాలా కోపం వస్తుంది. కొడుకుని పట్టుకొని చాలా గట్టిగా చేతుల పై కొడతాడు. దీని వలన కుమారుని చేతులు గాయపడతాయి. మరుసటిరోజు తండ్రి కారు అద్దంపై వ్రాసి ఉన్న అక్షరాలను చూసినపుడు "My Dad is my Hero అని వ్రాసి ఉండడం గమనించి ఎంతో కృంగిపోయాడు. పశ్చాత్తాపపడ్డాడు. కుమారుని కౌగిలించుకొని బాధపడతాడు.
➤ ప్రతిస్పందనలు :
• కిరణ్ తండ్రికి ఎందుకు కోపమొచ్చింది ?
• మనకు కోపం వచ్చినపుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాము ?
• కోపం వలన వచ్చే పరిణామాలేంటి ?
• మీరు నిత్యజీవితంలో ఇలాంటి సంఘటనలను ఎదుర్కొన్నారా?
➤ ముగింపు (Check out):
చివరి రెండు లేదా మూడు ని||లు మౌనప్రక్రియ నిర్వహించాలి. 

Vidyarthi Vigyan Manthan 2019-20

దేశ వ్యాప్తంగా సమస్త పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి నుండి 11వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో దాగియున్న ప్రతిభను వెలికి తీసి, అట్టి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించుటకు ఉద్దేశించిన,"విద్యార్థి విజ్ఞాన మంథన్ - 2019-20లో ప్రతిభ పరీక్ష "విజ్ఞాన భారతి" మరియు జాతీయ విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి (ఎన్.సీ.ఇఆర్.టి.) న్యూ ఢిల్లీ, (కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి
శాఖ) మరియు విజ్ఞాన ప్రసాద్ (కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేసే స్వతంత్ర్య ప్రతిపత్తి గల - సంస్థ) సంయుక్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా సమస్త పాఠశాలల్లో నిర్వహించతలపెట్టినాయి.

 విద్యార్థి విజ్ఞాన మంథన్ - (ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష-లక్ష్యాలు

సైన్స్ పట్ల పిల్లలు ఆసక్తి కల్పించుట,ప్రాచీన కాలం నుండి నేటి ఆధునిక
శాస్త్ర సాంకేతిక ప్రపంచ అభివృద్ధిలో భారతీయుల కృషిని,పాఠశాల విద్యార్థులకు తెలియజేయుట.
పిల్లలు ఉన్నత స్థాయి వైజ్ఞానిక విద్యను అభ్యసించుటకు అవసరమైన మార్గదర్శకులు ఏర్పాటు
చేయుటకు.పోటీ పరీక్ష నిర్వహించిన ద్వారా శాస్త్రీయ వైఖరి గల పాఠశాల స్థాయి విద్యార్థులను గుర్తించుట మరియు వారికి సదస్సులు, కార్యశాల ద్వారా ప్రయోగక నైపుణ్యాలను పెంపొందించుటకు అవకాశాలు కల్పించుట,జిల్లా, రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయి పరీక్షల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు ప్రోత్సాహక,బహుమతులు మరియు అభినందన పత్రం ద్వారా సత్కరించి ప్రోత్సహించుట.
విజేతలైన విద్యార్థులకు జాతీయ స్థాయిలో గల వివిధ పరిశోధన సంస్థలను సందర్శించుటకు
అవకాశం కల్పించుట.

పరీక్ష విధానం:

1) పాఠశాల స్థాయి,జిల్లా స్థాయిలో:

- బహుళైచ్చిక ప్రశ్నలు విధానం
- డిజిటల్ విధానం లో మాత్రమే (సెల్ ఫోన్స్,ట్యాబ్, ల్యాప్ టాప్ లేదా డెస్క్ టాప్)

2) రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో
లక్ష్యాత్మక ప్రశ్నలు
విస్తృత అవగాహన
బృంద చర్చలు మరియు ప్రదర్శన
నాటకీకరణ ప్రయోగ పరీక్ష - విజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతులు

జిల్లా స్థాయి పరీక్ష(జూనియర్స్ & సీనియర్స్)

6 వ - 8వ తరగతి విద్యార్థులు : జూనియర్ విభాగం
9వ - 10వ తరగతి విద్యార్థులు : సీనియర్ విభాగం

ఒకే పరీక్ష 100 బహుశ్చిక ప్రశ్నలు

సమయం: 2 గంటలు,
ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు
పరీక్ష మాధ్యమం: తెలుగు, ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ

పరీక్ష సిలబస్:

సైన్స్ మరియు గణిత (పాఠ్య పుస్తకాల) సుండి 50% (50 ప్రశ్నలు - ప్రశ్నకు 1 మార్కు)ఎస్.సి.ఆర్.టి. సిలబస్,విజ్ఞాన శాస్త్ర అభివృద్ధిలో భారతీయులు పాత్ర, 20%(20 ప్రశ్నలు - ప్రశ్నకు-1మార్కు),వి.వి.యం.స్టడీ మెటీరియల్,జగదీశ్ చంద్రబోస్ మరియు ఇకే, జానకి అమ్మల్ శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రలు - 20% (20 ప్రశ్నలు - ప్రశ్నలు 1 మార్కులు), వి.వి.యం. స్టడీ మెటీరియల్,
కార్మిక చింతన & కార్యకారణ సంబంధాలు - 10 (10 ప్రశ్నలు - ప్రశ్నలు 1 మార్కు),సాధారణ సిలబస్
నోట్: VVM స్టడీ మెటీరియల్ www.vvm.org.in.website నుండి PDF రూపంలో పొందవచ్చు.

విద్యార్థులకు అవార్డుల వివరాలు:

పాఠశాల స్థాయి జిల్లా స్థాయి పరీక్ష ఆయా జిల్లాల్లో ముందుగా నమోదు చేసుకున్న పిల్లలు డిజిటల్ పరికరం ద్వారా మాత్రమే పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది.

 పాఠశాల స్థాయి/ జిల్లా స్థాయి

 పరీక్షలు పూర్తిగా బహుళైచ్చిక ప్రశ్నలు (100) ఉంటాయి, సమయం 120
నిమిషాలు. ఆ యా జిల్లాలో ప్రతి తరగతి నుంచి ప్రతిభ చూపిన మొదటి ముగ్గురు విద్యార్థులకు
మెరిట్ సర్టిఫికేట్లు (ధృవ పత్రాలు) అందజేయబడును. పాఠశాల స్థాయిలో (కనీసం 10 మంది విద్యార్థులు ఒక తరగతి నుండి పాల్గొంటే) తరగతి వారీగా మెరిట్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వబడును.

 రాష్ట్ర స్థాయి పరీక్ష పరీక్ష

 రాసిన విద్యార్థులు జిల్లాల నుంచి ప్రతి తరగతిలో ప్రతిభ ఆధారంగా 20 మంది విద్యార్ధులను రాష్ట్ర స్థాయి ప్రతిభా పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. అందులో
నుండి ప్రతి తరగతి లో ప్రతిభ చూపిన మొదటి ముగ్గురికి రాష్ట్ర స్థాయి విజేతలుగా మొత్తం
18 మంది) ప్రకటిస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయి క్యాంప్ కు హాజరైన ధృవపత్రం ప్రదానం, మెమెంటో

 ప్రధాన,నగదు బహుమతి:మొదటి బహుమతి రూ. 5,000/-లు, రెండవ బహుమతి
రూ. 2,000/-లు, మూడవ బహుమతి రూ.1,000/-లు అందజేయబడుసు.

జాతీయ స్థాయి పరీక్ష:

ప్రతి తరగతి నుండి మొదటి ఇద్దరు విద్యార్థులు ప్రతి రాష్ర్టం నుండి
ఎంపిక చేసి జాతీయ స్థాయి క్యాంపు ఎంపిక చేస్తారు. ప్రతి తరగతిలో ప్రతిభ చూపిన మొదటి ముగ్గురికి  జాతీయ స్థాయి విజేతలుగా (మొత్తం 18 మందిని హిమాలయన్)
ప్రకటిస్తారు. జాతీయ స్థాయి క్యాంపు కి హాజరైన ధృవపత్రం ప్రధానం, జాతీయ స్థాయి
క్యాంపు మెమెంటో ప్రదాసం, *నగదు బహుమతి:* మొదటి బహుమతి రూ. 25,000/
లో, రెండవ బహుమతి రూ. 15,000/-లు, మూడవ బహుమతి రూ.10,000/-లు
అందజేయబడును. అదే విధంగా జాతీయస్థాయి విజేతలకు అదనంగా దేశంలోని 4 జోన్ల
సుండి జోన్ కు 18 మంది చొప్పున ప్రతి తరగతి నుండి ముగ్గురు విజేతలు కూడా పారితోషితాలు ఇస్తారు, *జోనల్ స్థాయిలో* మొదటి విజేత కు రూ. 5,000/-లు, ద్వితీయ బహుమతి రూ. 3,000/-లు, తృతీయ బహుమతి రూ. 2000/-లు అందివ్వబడును.

 ఈ పరీక్షకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం ఎలా?

- విద్యార్థి విజ్ఞాన మంథన్ (వి.వి.యం, ) అనేది ఒక విలక్షణమైన ఆన్లైన్ పరీక్ష
ఇస్లైస్లో www.vvm.org.in.website వెబ్ సైట్ ద్వారా రిజిష్టర్ చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో
వ్యక్తిగతంగా లేదా సంస్థాగతంగా రిజిస్టర్ చేసుకొనవచ్చు.
పాఠశాలలో ఒక ఉపాధ్యాయుని వి.వి.యం. సమన్వయకులుగా నియమించి, పాఠశాలల
వివరాలు, పిల్లల వివరాలు నమోదు చేయించాలి,
రిజిస్టర్ చేసుకున్న పిల్లలు తమ మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఇ-మెయిల్ ఓటిపి వస్తుంది.
ఈ పరీక్షలు స్మార్ట్ ఫోన్స్, ట్యాబ్, ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ ద్వారా* మాత్రమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

- వి.వి.యం, 2019-20లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లో వి.వి.యం. ఆప్
డౌన్ లోడ్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఫైనల్ పరీక్ష కు ముందు పిల్లలు "మాక్ టెస్ట్" కూడా ఈ ఆప్ ద్వారా సాధన చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష ఫీజు: రూ. 100/- (15 సెప్టెంబర్ 2019 వరకు)
లేట్ ఫీజు రూ.120/- (30) సెప్టెంబర్ 2019 వరకు)
పరీక్ష ఫీజు కేవలం ఆన్లైన్లో (RTGS / NEFT) లేదా చాలాన్ మాత్రమే ఆన్లైన్ ఫీజు ఈ క్రింది అకౌంట్లు పంపాలి:
అకౌంట్ నెం : 67351214143
అకౌంట్ పేరు : విద్యార్థి విజ్ఞాన మంథన్
IFSC Code: SBIN 0070582 ,SBI - సరోజిని నగర్, న్యూ ఢిల్లీ

ముఖ్యమైన తేదీలు:

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం :11 జూన్ - 2019 నుండి
రిజిస్ట్రేషన్ ముగింపు: 15 సెప్టెంబర్, 2019
అపరాధ రుసుంతో :30 సెప్టెంబర్, 2019
హాల్ టికెట్లు :పిల్లల ప్రొఫైల్ పేజీ
పరీక్ష తేది :24 నవంబర్ 2015 (సెలవు రోజు) లేదా(30 నవంబర్, 2019 పని దినం)
సమయం ఉ 11.00 నుండి మ 1.00 వరకు (2.00గం||)
పరీక్ష ఫలితాల వెల్లడి: 15వ డిసెంబర్, 2019
రాష్ట్ర స్థాయి క్యాంప్ : 05, 12 & 19 జనవరి, 2020 (ఏదేని ఒక రోజు)
రెండు రోజుల జాతీయ క్యాంప్: 16 & 17 మే, 2020

Online Registration Website

50% Reservation to Women in Works Contracts and Service Contracts and in all the Nominated Posts G.O.Ms.No. 49 and G.O.Ms.No. 50 Dated: 17-08-2019


AP Latest Information

Subscribe My Whatsapp & Telegram Groups గ్రామసచివాలయం జాబ్స్ పూర్తి సమాచారం More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More

Andhra Teachers

Top