బోధన మాధ్యమంపై SCERT సిఫార్సులను ఆమోదిస్తూ 1వ తరగతి నుండి 6వ తరగతి వరకు ఆంగ్లమాద్యమంగా మారవచ్చని ఉత్త్వర్వులు విడుదల

బోధన మాధ్యమంపై SCERT సిఫార్సులను ఆమోదిస్తూ 1వ తరగతి నుండి 6వ తరగతి వరకు ఆంగ్లమాద్యమంగా మారవచ్చని ఉత్త్వర్వులు విడుదల

Download GO 24
Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information


Subscribe My Whatsapp & Telegram Groups More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top