పాఠశాల విద్య - యూడైస్+ పోర్టల్లో పాఠశాల వివరాలు అప్ డేట్ - మార్గదర్శకాలు. Reg

పాఠశాల విద్య - యూడైస్+ పోర్టల్లో పాఠశాల వివరాలు అప్ డేట్ - మార్గదర్శకాలు. Reg

UDISE అప్డేట్ చేయడానికి జిల్లా వారి లాగిన్ ఇచ్చారు ఏ జిల్లాకు సంబంధించిన వారు ఆ జిల్లా లాగిన్ లో వారి వివరాలు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.

District Wise Logins

Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top