కొత్త బుక్స్ గురించి మీకు అవగాహన కోసం...

 కొత్త బుక్స్  గురించి మీకు అవగాహన కోసం... 

*1 to 5th...*


📗తెలుగు ఒకో తరగతికి 

  1 టెస్ట్ బుక్ + 1 work Book


📙ఇంగ్లీష్   ఒకో తరగతికి

1 టెస్ట్ బుక్ +ఒక  Work Book


📙Maths ఒకో తరగతికి

👉సెమిస్టర్ విధానం 3 సెమిస్టర్ లలో

👉3 టెస్ట్ బుక్స్+ 3 Work బుక్స్

(ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ బుక్+ఒక Work Book ఇస్తున్నారు)

👉ఇది ద్విభాషా విధానం లో ఒక పేజీ ఇంగ్లీష్ లో ఇవే అంశాలు దాని పక్క పేజీగా తెలుగు లో ముద్రించారు.


📗పరిసరాల విజ్ఞానం 3వ తరగతి నుంచి.. ప్రవేశ బెట్టారు.

ఒకో తరగతికి

👉సెమిస్టర్ విధానం 3 సెమిస్టర్ లలో

👉3 టెస్ట్ బుక్స్+ 3 Work బుక్స్

(ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ బుక్+ఒక Work Book ఇస్తున్నారు)

👉ఇది ద్విభాషా విధానం లో ఒక పేజీ ఇంగ్లీష్ లో ఇవే అంశాలు దాని పక్క పేజీగా తెలుగు లో ముద్రించారు.


*👉1 to 5 టోటల్ బుక్స్:*


📗1st Class:10

📗2nd Class :10

📗3rd Class:16

📗4th Class:16

📗5th Class:16

Total:68

వీటిలో టెస్ట్ Books:34 &work Boos:34

అన్ని చిన్న చిన్నగా చాలా ఆకర్షణీయంగా పూర్తిగా మార్పు చేయటం జరిగింది.


*📗6th Class*


📗తెలుగు టెస్ట్ :1

📙ఇంగ్లీష్ టెస్ట్:1


📗Maths, సామాన్య శాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రం..

👉సెమిస్టర్ విధానం 3 సెమిస్టర్ లలో

👉ఒక్కో సబ్జెక్ట్ కి 3 టెస్ట్ బుక్స్

(ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ బుక్ ఇస్తారు)

👉ఇది ద్విభాషా విధానం లో ఒక పేజీ ఇంగ్లీష్ లో ఇవే అంశాలు దాని పక్క పేజీగా తెలుగు లో ముద్రించారు

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top