అన్ని MEO ఆఫీస్ లు మరియు High School HM ల వద్ద నుంచి 2014-15 నుంచి సరెండర్ లీవ్ Encahment orders పరిశీలించమని పాఠశాల విద్యా శాఖా వారి ఉత్తర్వులు

 అన్ని MEO  ఆఫీస్ లు మరియు High School HM  ల వద్ద నుంచి 2014-15  నుంచి సరెండర్ లీవ్ Encahment orders పరిశీలించమని పాఠశాల విద్యా శాఖా వారి ఉత్తర్వులు


  Certain allegations against  teachers for encashment of Earned Leave and not recorded in their SRs


Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top