గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి ఎలాంటి Strikes, Bandhs, Pen Down, Chalk Down లలో పాల్గొన రాదు - పాల్గొంటే నో వర్క్ నో పే అని ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు

 గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి  ఎలాంటి Strikes, Bandhs, Pen Down, Chalk Down లలో పాల్గొన రాదు - పాల్గొంటే నో వర్క్ నో పే అని ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు


Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Telugu & English News Papers
Promotion Lists Softwares
FA & SA Marks Entry
SA-2 Key Papers More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top