ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మీద అధికారాలు ప్రభుత్వముతో సంబంధము లేకుండా కమీషనర్ గారికి అప్పగిస్తూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ B.రాజశేఖర్ గారు ఈ రోజు G.O.Ms.No.38 విడుదల చేశారు.

ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మీద అధికారాలు  ప్రభుత్వముతో సంబంధము లేకుండా కమీషనర్ గారికి అప్పగిస్తూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ B.రాజశేఖర్ గారు ఈ రోజు G.O.Ms.No.38 విడుదల చేశారు.Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top