ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మీద అధికారాలు ప్రభుత్వముతో సంబంధము లేకుండా కమీషనర్ గారికి అప్పగిస్తూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ B.రాజశేఖర్ గారు ఈ రోజు G.O.Ms.No.38 విడుదల చేశారు.

ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మీద అధికారాలు  ప్రభుత్వముతో సంబంధము లేకుండా కమీషనర్ గారికి అప్పగిస్తూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ B.రాజశేఖర్ గారు ఈ రోజు G.O.Ms.No.38 విడుదల చేశారు.Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Telugu & English News Papers
Promotion Lists Softwares
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top