కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి ప్రత్యేక సెలవు ఏమైనా ఇస్తారా??

సందేహాలు - సమాధానాలు

ప్రశ్న:

కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి ప్రత్యేక సెలవు ఏమైనా ఇస్తారా??

జవాబు:

జీఓ.286,తేదీ:29.10.91 ప్రకారం 6 నెలలు గరిష్టంగా అర్ధ వేతన సెలవులకి అర్హుడు.ఈ కాలంలో పూర్తి వేతనం పొందవచ్చు.

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH

ABSTRACT


Public Services - Employees suffering from Leprosy/Tuberculosis/Cancer/Heart diseases Mental illness - Entitlement to full pay in lieu of half pay leave for a period of 6 months - Extension of the benefit of the leave privilege to employees suffering from "Renal Failure"-orders-issued.

FINANCE & PLG. (FIN.F.R.I)DEPARTMENT

G.O.Ms.No.268.    Dt:29.10.1991

Read the following: 

1. G.O.Ms.No. 386, F&P (FW.F.R.I) dr. 6-9-76. 2. 

2.G.O.Ms.No. 20, F & P (F W.F.R.I.), dt. 25-1-77.

3. From the Director of Medical Education, A.P., Hyd., Lr. No.56494/M.A.B./88, dt. 1-5-90.

ORDER

  1. In the G.O.s read above , orders were issued for the drawal of full pay to the extent of six months, in lieu of six months half pay leave at credit, by all regular government servants who are suffering fromLeprosy/ Tuberculosis /Cancer/ Mental illness and Heart deceases irrespective of their pay limit. 
  2. 2. The Director of Medical Education, A.P. Hyderabad in his letter 3rd read above has stated that ìRenal Failureî i.e., kidney failure is yet another fatal diseases which is still more serious and needs prolonged treatment(both pre-operational and post operational) covering one or two years, and requested to extend the benefit of leave Privilege to Govt. Employees with kidney failure also on par with the government employees who are suffering from Leprosy/Tuberculosis/Cancer/Mental illness and Heart deceases and Mental illness, based on the medical opinion tendered by Superintendent, Osmania General Hospital , Hyderabad. 
  3. Government after careful consideration of the issue, hereby order that the benefits of orders contained in G.Os read above, shall be extended to the regular Govt. servants who are suffering with: Renal(Kidney ) failure also.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRAPRADESH)

                                              C.S.RAO

                               Secretary to Government

Download GO:268 Dt:29.10.1991Posted in: , ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top