రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు & పెన్షనర్లకు 11వ PRC ఎప్పుడు అమలు చేస్తారని ? ఎమ్మెల్సీ శ్రీ కత్తి నరసింహారెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం

రాష్ట్రంలోని  ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు &  పెన్షనర్లకు 11వ PRC ఎప్పుడు అమలు చేస్తారని ? ఎమ్మెల్సీ శ్రీ కత్తి నరసింహారెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం

QUESTIONS

a. whether it is a fact that 11th PRC(Pay Commission)same Revision recommendations have been received by the Government;

b. whether the proposal for implementation of the the consideration of the Government; and

c. The time by which it will be implemented?

ANSWERS

a. whether it is a fact that 11th PRC (Pay Revision Commission) recommendations have been received by the Government;

Ans: Yes, Sir,

b. Whether the proposal for implementation of the the consideration of the Government; and

Ans: Yes,Sir

c. The time by which it will be implemented?

Ans: The 11th PRC (Pay Revision Commission) report has been referred to the Secretaries Committee for examination and the matter will be taken up after the aforementioned report is received.

(THE ABOVE ANSWER HAS BEEN APPROVED BY THE HON'BLE MINISTER FOR FINANCE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)

Download Copy

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top