నవంబర్ 25వ తేదీన జరిగిన టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లో డైరెక్టర్ MDM& శానిటేషన్ వారితో చర్చించిన అంశాలు.

 *®️అందరూ మండల విద్యాశాఖ అధికారులకు మరియు మండల MDM బాధ్యులకు తెలియజేయునది నవంబర్ 25వ తేదీన జరిగిన టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లో డైరెక్టర్ MDM& శానిటేషన్ వారితో చర్చించిన అంశాలు.*


®️1. టాయిలెట్ లేకుండా ఆయాను నియమించిన పాఠశాలల ప్రధానోపా ధ్యాయులు వెంటనే IMMS యాప్ నందు ఆయాల వివరాలు తొలగించవలెను.

®️2. టాయిలెట్స్ ఉండి ఆయా ను నియమించుకున్న ప్రధానోపాధ్యాయులు వారి వివరాలను తప్పని సరిగాIMMS యాప్ నందు నమోదు చేయవలెను లేనిచో ఆ పాఠశాలకు ఆయా లేనట్లుగా వస్తుంది.

®️3. పైన తెలిపిన పాఠశాలల వివరాలు మెయిల్ ద్వారా పంపబడినవి. గమనిం చగలరు.

®️4. గుడ్లు మరియు చిక్కీలు ప్రతి పాఠశాలకు తప్పనిసరిగా పనిదినాలను బట్టి సప్లయర్ చేత పంపిణీ జరపాలి.

®️5. తప్పనిసరిగా పాఠశాలకు అవసరమైన మేరకు మాత్రమే చిక్కి లు మరియు గుడ్లు తీసుకోవాలి.

®️ అదనంగా గా తీసుకున్న ప్రధానోపాధ్యాయులు మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకో బడతాయి.

®️ డైరెక్టర్ గారు గత వారం జరిపిన తనిఖీలలో  లెక్కకు మించి చిక్కిలు మరియు గుడ్లు పంపిణీ జరిగినట్లుగా గమనించారు.

®️  సంబంధిత బాధ్యులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకో బడినవి.

®️ కావున పై విషయం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకొని ప్రధానో పాధ్యాయులు అందరికీ విషయాన్ని తెలియ పరచవలెను.

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top