DEPARTMENTAL TEST RESULT

DEPARTMENTAL TEST RESULT DEPARTMENTAL TEST   RESULT NOTIFICATION వారీగా ఇవ్వబడినవి  డౌన్ లోడ్ చేసుకోగలరు 
 RESULT ANNOUNCEMENT DATE చివర్లో ఉంటుంది
ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు ఉపయోగ పడగలదు

   FROM
RESULTS OF NOV, 2007 (06/2008)*
       
         To
     
RESULTS OF NOVEMBER 2019 (19/2019*
        ⬇

https://www.apfsa.net/results

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top