జగనన్న విద్యా కానుక 2021 అదనపు కిట్స్ కి ఇండెంట్ పంపుటమరియు పాడైన వస్తువుల జాబితా సమాచారం గురించి సూచనలతో ఉత్తర్వులు విడుదల.

Samagra Shiksha, AP - Jagananna Vidya Kanuka Requirement of additional indent, furnishing of damaged goods information and submission of samples Instructions issued – Reg

జగనన్న విద్యా కానుక 2021 అదనపు కిట్స్ కి ఇండెంట్ పంపుటమరియు పాడైన వస్తువుల జాబితా సమాచారం గురించి సూచనలతో ఉత్తర్వులు విడుదల.

Download Copy

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top