విదాం - నేర్చుకుందాం - 2020 మార్చి నెలలో వచ్చే రేడియో పాఠాలు

విదాం - నేర్చుకుందాం - 2020 మార్చి  నెలలో వచ్చే రేడియో పాఠాలు⬇
➤ 02-03-2020 MONDAY ఆవరణలు ప్రహరీలు (5th Maths)
➤ 03-03-2020 TUESDAY కలసివుంటే కలదు సుఖం
➤ 04-03-2020 WEDNESDAY కూడిక (3rd Maths)
➤ 05-03-2020 THURSDAY మనం ఏమేమి తింటాం (3వ తరగతి- పరిసరాల విజ్ఞానం)
➤ 06-03-2020 FRIDAY  Learn English is Fun (1st & 2nd Class)
➤ 09-03-2020 MONDAY  భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి (4వ తరగతి- పరిసరాల విజ్ఞానం)
➤ 11-03-2020 WEDNESDAY  శతక పద్యా లు (5th Telugu)
➤ 12-03-2020 THURSDAY  TTP - మోరల్ స్టోరీ
➤ 13-03-2020 FRIDAY  దత్తాంశం నిర్వహణ (3rd Maths)
➤ 16-03-2020 MONDAY Learn English is Fun (1st & 2nd Class)
➤ 17-03-2020 TUESDAY  ఆణిముత్యా లు (4th Telugu)
➤ 18-03-2020 WEDNESDAY బాల గేయాలు - బాల సాహిత్యం
➤ 19-03-2020 THURSDAY  TTP - మోరల్ స్టోరీ
➤ 20-03-2020 FRIDAY  సహకారం - (3rd Telugu)
➤ 23-03-2020 MONDAY  ఆణిముత్యా లు - 2 (3rd Telugu)
➤ 24-03-2020 TUESDAY  Learn English is Fun (1st & 2nd Class)
➤ 25-03-2020 WEDNESDAY ఆణిముత్యా లు - 3 (3rd Telugu)
➤ 26-03-2020 THURSDAY  మన ఆహారం - ఆరోగ్యం (4th Class - EVS)
➤ 27-03-2020 FRIDAY  మన చుట్టూ  ఉన్న మొక్కలు (3వ తరగతి- పరిసరాల విజ్ఞానం)
➤ 30-03-2020 MONDAY  జంతువులు - వాటి నివాసాలు  (3వ తరగతి- పరిసరాల విజ్ఞానం)
➤ 31-03-2020 TUESDAY  స్మార్ట్ టేబుల్స్ (4th Maths). 
Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Subscribe My Whatsapp & Telegram Groups More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top