వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల యందు పనిచేయు చున్న కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది ని క్రమబద్ధీకరించుటకు అన్నీ విభాగాలు నుండి అవసరం అయిన విషయ సేకరణ నిమిత్తం

Contract Employees.pdf. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల యందు పనిచేయు చున్న కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది ని క్రమబద్ధీకరించుటకు అన్నీ విభాగాలు నుండి అవసరం అయిన విషయ సేకరణ నిమిత్తం

Download Copy
Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top