విద్యాశాఖలో U-DISE, CCE, CCE, Nadu Nedu, MDM, Biometric, Teacher Transfers మొదలగు 17 అంశాలు/పథకాలపై సమీక్ష నిర్వహించుటకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్

 విద్యాశాఖలో U-DISE, CCE, CCE, Nadu Nedu, MDM, Biometric, Teacher Transfers మొదలగు 17 అంశాలు/పథకాలపై సమీక్ష నిర్వహించుటకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్

Download Copy
Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top