టెలి కాన్ఫరెన్స్ లో జగనన్న విద్యా కానుక వస్తువులు క్రింది విధంగా సెప్టెంబర్ 5వ తేది న పంపిణీ చేయడానికి సూచనలు

 టెలి కాన్ఫరెన్స్ లో  జగనన్న విద్యా కానుక  వస్తువులు క్రింది విధంగా సెప్టెంబర్ 5వ తేది నాటికీ  రెడీ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు.


స్కూల్ బ్యాగులు రెండు రంగులలో ఉంటాయి. 

# స్కై బ్లు రంగు అబ్బాయిలకు 

#నావి బ్లు రంగు అమ్మాయిలకు 

స్కూల్ బ్యాగులు 3 సైజ్ లలో ఉంటాయి.


*ప్రతి విద్యార్థి బ్యాగ్ పై విద్యార్థి పేరు, అడ్మిషన్ నెంబర్, ఆధార్ నెంబర్, తరగతి, ఊరు పేరు చార్ట్ ముక్క లో వ్రాసి ఉంచాలి*


# small : 5వ తరగతి వరకు 

# medium : 6 నుండి  8 వ  తరగతి వరకు 

#big: 9, 10 తరగతులు.


 బెల్ట్  3 రకాలు ఉంటాయి 

 6 నుండి  10 తరగతులు అమ్మాయిలకు  బెల్టులు ఉండవు 


అబ్బాయిలకు  రెండు వైపుల  డిజైన్  ఉంటుంది 


అమ్మాయిలకు  ఒక వైపు డిజైన్ ఉంటుంది.


 small: 1-5 తరగతులు 

 medium:6-8తరగతులు 

 big:9-10 తరగతులు 


బూట్లు :

ఒక జత బూట్లు, 2 జతల సాక్స్ లు  వారి వారి  సైజ్ లకు  అనుగుణంగా ఇవ్వాలి. 


నోట్ బుక్స్


# 1-5 తరగతిలకు  లేవు!

# 6-7 తరగతులకు  3 వైట్ 4 రూళ్ళ, 1 బ్రాడ్ రూళ్ళ  మొత్తం  8

# 8వ  తరగతి :4వైట్,  4 రూళ్ళ, 1 బ్రాడ్ రూళ్ళ,  1గ్రాఫ్  మొత్తం  10

#9 వ తరగతి : 5-5-1-1 మొత్తం  12

# 10 వ  తరగతి :6-6-1-1 మొత్తం  14.


👉వీటన్నిటిని  టెక్స్ట్ పుస్తకంలతో కలిపి  కిట్  ను  తయారు చేయాలి. అన్నింటినీ  బ్యాగ్ లో సర్ది  చెక్ లిస్ట్  తయారు చేసి బ్యాగ్ కు అంటించాలి. 

సెప్టెంబర్ 4 వ తారీకు నాటికీ ఈ ప్రక్రియ  పూర్తి చేసుకొని  5వ తేది  పంపిణికీ  సన్నద్ధం అవ్వాలి. 


👉పై వాట్లో  ఏవైనా రాకపోతే  వున్నవాటితోనే కిట్ ను పంపిణి చెయ్యాలి.

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top