జగనన్న విద్యాకానుక తరగతుల వారీగా నోటు పుస్తకాల పంపిణీ ఇలా..

జగనన్న విద్యాకానుక తరగతుల వారీగా నోటు పుస్తకాల పంపిణీ ఇలా..


6 వ తరగతి


200 పేజీల వైట్ - 03


200 పేజీల రూల్ -04


200 పేజీల బ్రాడ్ రూల్ -01


మొత్తం -08


7 వ తరగతి


200 పేజీల వైట్ -03


200 పేజీల రూల్ -04


200 పేజీల బ్రాడ్ రూల్ -  01


మొత్తం - 08


8 వ తరగతి


200 పేజీల వైట్ - 04


200 పేజీల రూల్                -04


200 పేజీల బ్రాడ్ రూల్ -01


40 పేజీల గ్రాఫ్ - 01


మొత్తం - 10


9 వ తరగతి


200 పేజీల వైట్ - 05


200 పేజీల రూల్                -05


200 పేజీల బ్రాడ్ రూల్ -01


40 పేజీల గ్రాఫ్ - 01


మొత్తం - 12


10 వ తరగతి


200 పేజీల వైట్ - 06


200 పేజీల రూల్                -06


*200 పేజీల బ్రాడ్ రూల్ -01


40 పేజీల గ్రాఫ్ - 01


మొత్తం - 14


Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top