జగనన్న గోరు ముద్ద:: డ్రైరేషన్ పంపిణీ వివరాలు

 జగనన్న గోరు ముద్ద:: డ్రైరేషన్ పంపిణీ వివరాలు


✴️ *మొదటి విడత ❲ మార్చి 19 నుండి 31 వరకు❳-10 రోజులు

✰  బియ్యం =1 కేజీ (ప్రాథమిక పాఠశాలలు) 

✰  బియ్యం 1.5 కేజీలు.  (ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు)

✰  గుడ్లు - 8

✰  చిక్కీలు -4

✴️రెండవ విడత :: ఏప్రిల్ 1 నుండి 23 వరకు-17 రోజులు.

✰ బియ్యం - 1.7 కేజీలు (ప్రాథమిక పాఠశాలలు)

✰ బియ్యం -  2.55కేజీలు (ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు)

✰ గుడ్లు- 14.

✰ చిక్కీలు-9 

✴️ మూడవ విడత(యాప్ లో Phase IV) :: ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు-40 రోజులు

✰ బియ్యం - 4.0కేజీలు (ప్రాథమిక పాఠశాలలు)

✰ బియ్యం -  6.0 కేజీలు (ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు)

పై వరకు అన్నీ పంపిణీ చేసాము. ఇక కింద చూపబడినవి మాత్రమే పంపిణీ చేయవలెను. 

✰ గుడ్లు- 34.

✰ చిక్కీలు-20

 1 :17 గుడ్లు +10 చిక్కీలు

 2 :17 గుడ్లు +10 చిక్కీలు

పై లెక్కన రెండు విడతలుగా పంపిణీ చేయాలి.

✴️ నాల్గవ విడత: జూన్ 12 నుండి ఆగస్టు31 వరకు 62 రోజులు (యాప్ లో Phase V అని ఉంటుంది)

✰ బియ్యం - 6.2 కేజీలు (ప్రాథమిక పాఠశాలలు)

✰ బియ్యం -  9.3 కేజీలు (ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు)

(రైస్ సెప్టెంబర్ లో వస్థాయి కావున ఆ నెలలో పంపిణీ చేయాలి.)

✰ గుడ్లు- 56.

✰ చిక్కీలు-35

1 :28 గుడ్లు +18 చిక్కీలు

 2 :28 గుడ్లు +17 చిక్కీలు

పై లెక్కన రెండు విడతలుగా పంపిణీ చేయాలి.

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top