ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన 3 పెండింగ్ DA ల చెల్లింపు పైన కార్యాచరణ ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.

 ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన 3 పెండింగ్ DA ల చెల్లింపు పైన కార్యాచరణ ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..


2018 జులై నాటి నుండి చెల్లించాల్సిన(3.144%) కరువు భత్యాన్ని 2021 జనవరి జీతాల నుంచి చెల్లించాలని నిర్ణయం.

అది కూడా మూడు వాయిదా లలో చెల్లించాలని నిర్ణయం.


పెండింగ్ లో ఉన్న రెండో కరువు భత్యం(4.716%) 2021 జులై జీతాల నుంచి చెల్లించాలని నిర్ణయం


పెండింగ్లో ఉన్న మూడో కరువు భత్యాన్ని(7.860%) 2022 జనవరి జీతాల నుంచి చెల్లించాలని నిర్ణయం.

కరోనా కారణంగా వాయిదా వాయిదా వేసిన మార్చి ఏప్రిల్ నెల సగం జీతాలను  ఐదు విడతల్లో చెల్లిస్తారు.  మొదటి విడత ఈ నవంబర్ నెల జీతంతో నగదుగా చెల్లిస్తారు.

(PRESS NOTE)24.10.2020


Subject:  Enhancement of Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) to State Government employees and Pensioners


The Hon’ble C.M. of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu, duly considering the representations received from employees & employee associations has agreed to release the pending Dearness Allowances (DAs) and Dearness Reliefs (DRs) to the State Government employees/pensioners & directed the Finance Department to issue the orders accordingly.


The 1st pending DA/DR, due from July 2018, will be paid from January 2021 Salaries/ Pensions payable on 1st February 2021. Accordingly, the DA/DR gets revised w.e.f. 1st July, 2018 as follows.

(i)

Revised Pay Scales, 2015 @ 1.572% raising it from to 27.248% to 30.392%.

(ii)

UGC Scales of Pay, 2006 @ 3% of pay raising it from 142% to 148%.


The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs  86.41 crore per month and Rs. 1,037 crore per annum.


The 2nd pending DA/DR, due from January 2019, will be paid from July 2021 Salaries/Pensions payable on 1st August 2021. The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs  172.82 (86.41+86.41)  crore per month and Rs. 2,074 crore per annum.


The 3rd pending DA/DR, due from July 2019, will be paid from January 2022 Salaries/Pensions payable on 1st February 2022. The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs  316.83 (86.41+86.41+ 144.01) crore per month and Rs. 3,802 crore per annum.


The arrears for the 1st DA/DR will be adjusted in (3) instalments from February 2021 onwards to the GPF Account of the OPS employees & will be paid in cash in (3) installments to the CPS employees and Pensioners from February 2021 onwards. The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs 2, 592 crore


The arrears for the 2nd  DA/DR will be adjusted in (3)  instalments from August 2021 onwards to the GPF Accounts of the OPS employees & will be paid in cash in (3) installments to the CPS employees and Pensioners from August 2021 onwards. The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs  2,592 crore 


The arrears for the 3rd  DA/DR will be adjusted in (5) instalments from February 2022 onwards to the GPF of the OPS employees and will be paid in cash in (5) installments to the CPS employees and Pensioners from February 2022 onwards. The additional expenditure to be incurred by the Government towards this release is around Rs  4,320 crore.


The total additional expenditure to be incurred by the Government towards (3) DA/DR  releases is around Rs 3,802 crore per annum in addition to the arrears payment of Rs. 9,504 crore.

Number of beneficiaries:

1. All Government Employees (nos) – 4,49,000.

2. All Government Pensioners (nos) – 3,57,000

Districts covered: 13.

పెండింగులో ఉన్న 3 DA ల మంజూరు గురించి పత్రికా ప్రకటనPosted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top