స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కొత్త వెబ్సైటు

స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కొత్త వెబ్సైటు


స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కొత్త వెబ్సైటు

  అప్డేటెడ్ జిల్లా వారి, మండల్ వారి, స్కూల్ వారి ప్రస్తుత రోల్ వివరాలు

  

అప్డేటెడ్ Teachers Cumulative Strength


 Class Wise Enrollment Report


https://studentinfo.ap.gov.in/MIS_DSE


https://studentinfo.ap.gov.in/MIS_DSE/StudentInfoDayWiseStatusReport54237.htm

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top