పాఠశాల విద్య-విద్యార్థులలో మాతృభాష మీద ఆవగాహన పెంపొందించుట ద్వారా తెలుగు భాష పరిరక్షణ మరియు వ్యాప్తి-పాఠశాలల్లో క్విజ్ నిర్వహణ-ఆదేశాలు జారీ

  పాఠశాల విద్య-విద్యార్థులలో మాతృభాష మీద ఆవగాహన పెంపొందించుట ద్వారా తెలుగు భాష పరిరక్షణ మరియు వ్యాప్తి-పాఠశాలల్లో క్విజ్ నిర్వహణ-ఆదేశాలు జారీ

Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top