పాఠశాల విద్య-విద్యార్థులలో మాతృభాష మీద ఆవగాహన పెంపొందించుట ద్వారా తెలుగు భాష పరిరక్షణ మరియు వ్యాప్తి-పాఠశాలల్లో క్విజ్ నిర్వహణ-ఆదేశాలు జారీ

  పాఠశాల విద్య-విద్యార్థులలో మాతృభాష మీద ఆవగాహన పెంపొందించుట ద్వారా తెలుగు భాష పరిరక్షణ మరియు వ్యాప్తి-పాఠశాలల్లో క్విజ్ నిర్వహణ-ఆదేశాలు జారీ

Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Telugu & English News Papers SSC Model Papers More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top