అమ్మఒడి అనర్హులు, నిలుపుదల ఐన వారు గ్రీవెన్స్ పద్ధతులు -గౌ "శ్రీ ఎ. సుబ్బారెడ్డి, ప్రత్యేక అధికారి, అమ్మఒడి, ఆంధ్రప్రదేశ్

 అమ్మఒడి అనర్హులు, నిలుపుదల ఐన వారు గ్రీవెన్స్ పద్ధతులు -గౌ "శ్రీ ఎ. సుబ్బారెడ్డి, ప్రత్యేక అధికారి, అమ్మఒడి, ఆంధ్రప్రదేశ్

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Telugu & English News Papers
Promotion Lists Softwares
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top