అమ్మఒడి స్టేషనరీ ఖర్చులు క్రింద DEO ఆఫీస్ లకు 25,000/-,,MEO ఆఫీస్ లకు 10,000/-,,MIS CO-ORDINATOR లకు 2,000/-,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల కు 2,000/- ను చొప్పున మంజూరు చేసిన కమీషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్

 అమ్మఒడి స్టేషనరీ ఖర్చులు క్రింద  DEO ఆఫీస్ లకు 25,000/-,,MEO ఆఫీస్ లకు 10,000/-,,MIS CO-ORDINATOR లకు 2,000/-,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల  కు 2,000/- ను చొప్పున మంజూరు చేసిన కమీషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్


Download Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Telugu & English News Papers
Promotion Lists Softwares
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top