బదిలీల పై అభ్యంతరాలు /అన్యాయాల పై అపీలును ఎవరికి చేయాలి? G.O 54 లోని 19 వ నిబంధన గురించి CSE తాజా ఉత్తర్వులు... RC. ESE2/13022 ,Dt.16/1/2021

 బదిలీల పై అభ్యంతరాలు /అన్యాయాల పై అపీలును ఎవరికి చేయాలి?

G.O 54 లోని 19 వ నిబంధన గురించి CSE తాజా ఉత్తర్వులు...

RC. ESE2/13022 ,Dt.16/1/2021


Download Proceeding Copy

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top