మనబడి : నాడు-నేడు : పేస్ - 2 -ప్రధానోపాధ్యాయులకు సూచనలు

1. ప్రతి HM నాడు-నేడు కొరకు ఒక నోట్ బుక్/డైరీ పెట్టుకోండి.

2. నాడు-నేడు కు చెందిన ప్రతి వివరాలు అందులో రానుకోండి.

3. జి.ఓ.నెంబర్ 27 తేదీ 30.03.2021 లోని ముఖ్య వివరాలు రాసుకోండి.

4. నాడు-నేడు కు చెందిన యూసర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ లు రాసుకోండి.

5. నాడు-నేడు వెబ్సైట్, యాప్ వివరాలు రాసుకోండి.

6. మీ పాఠశాల పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులు పేర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు రాసుకోండి.

7. నాడు-నేడు జాయింట్ అకౌంట్ కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు, అకౌంటు వివరాలు రాసుకోండి.

8.జాయింట్ అకౌంటు కోసం మంచి సభ్యులను, సమస్యలు లేని వారిని ఎంపిక చేసుకోండి.

9. CRP, Engineering Asst., Ward Welfare Asst. ల పేర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు రాసుకోండి. వీరందరితో సమన్వయంతో వ్యవహరించండి.

10.ఎస్టిమేషన్ వేయునపుడు... చేయవలసిన పనులపై అవగాహన కలిగివుండండి. వివరాలు రాసుకోండి.

ఈ హాండ్ బుక్ మీవెంట ఉంచుకొని అప్డేట్ గా వుండండి.

మీ సహా ఉపాధ్యాయులతో సమన్వయంతో ఉండి, పనుల నిర్వహణలో సహకారాన్ని తీసుకోండి.


Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top