జాన్ 15, 2021 నుంచి విద్యార్థులకు ఆన్ లైన్ క్లాస్ ల నిర్వహణపై AP SCERT తాజాగా ఉత్తర్వులు విడుదల..

 Class Wise Online Classes YouTube Links

Doordarshan Classes:

----------------------------------------------
For 10th Class:

----------------------------------------------
For 8th & 9th Classes:

----------------------------------------------
For 6th & 7th Classes:

----------------------------------------------
For 3rd to 5th Classes:

----------------------------------------------
For 1st & 2nd Classes:

దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఆన్లైన్ క్లాస్ ల టైమ్ టేబుల్.Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top