10 వ తరగతి FA1& FAII రిజిష్టర్ లు అప్డేటెడ్ గా ఉంచుకోవాలి.

 FA-1, FA-2 మార్కులు

★ 10 వ తరగతి FA1& FAII రిజిష్టర్ లు అప్డేటెడ్ గా ఉంచుకోవాలి.

★ FAI&FAII మార్కుల

CSE website లోAY 200-21 

SSC FA1& FA2 Marks entry reportను Print తీసుకోవాలి.

★ దానిలోని Same Marksను Central Marks Registerలో 10+10+10+20 గా ఉన్నవో లేవో  cross Verify చేసుకొవాలి.

★ Valued Answer Scriptsలో Top Right sideలో 20 మార్కులకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినవో (25 Marks కు  FA1&FAII conduct చేస్తే proportionate గా) మరియు Internal marks ఎన్ని వచ్చినవో Note చేసుకొన వలెను..కొట్టి వేతలు  ఉండకుండా చూసుకోవాలి.

★ SSC Results ప్రకటించిన తర్వాత Reverificationకు  ఎవరన్నా Appeal పెడితే Answer  script copy&Central Marks Register లో student Page   Copt అడిగే అవకాశమున్నది కనుక ఈ Records అతి కీలకమగును.

★ అలాగే Progress cardsను update చేసుకోవాలి.

★ అదే విధముగా 2019-20 Central Marks Register కూడా Update చేసుకుని ఉండటం మంచిది.

★ Class Teacher & HM లు సంయుక్త బాధ్యతతో ఈ Registers updated గా ఉంచుకోవాలి.

విద్య ఉద్యోగ తాజా సమాచారం కోసం అం  ఆంధ్ర టీచర్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చేరండి https://chat.whatsapp.com/HEzWRkxXRAG04OprXdlQVZ

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top