పదవ తరగతి FA1 మరియు FA 2 మార్కుల ఎంట్రీ లో తప్పులు ఉన్న ఎడల సవరించుకోడానికి 26.7.2021 వ తేదీ వరకు అవకాశం కల్పిస్తూ పాఠశాల విద్యా కమిషనర్ వారి ఉత్తర్వులు.

పదవ తరగతి FA1 మరియు FA 2 మార్కుల ఎంట్రీ లో తప్పులు ఉన్న ఎడల సవరించుకోడానికి 26.7.2021 వ తేదీ వరకు అవకాశం కల్పిస్తూ పాఠశాల విద్యా కమిషనర్ వారి ఉత్తర్వులు.

Download Copy

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top