కమిషనర్ వారి తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం SSA లేదా SCERT కి ఫారిన్ సర్వీస్ పై వెళ్లిన వారు 03 సంవత్సరాల వరకు వెనక్కి రావడానికి లేదు.

ఉపాధ్యాయుల ఫిర్యాదుల మేరకు కమిషనర్ వారి తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం SSA లేదా SCERT కి ఫారిన్ సర్వీస్ పై వెళ్లిన వారు 03 సంవత్సరాల వరకు వెనక్కి రావడానికి లేదు.

★ మరియు ఏకేటగిరీ పాఠశాల నుండి అయితే వచ్చారో, ఆకేటగిరీ పాఠశాలకు మాత్రమే రి పాట్రియేట్ అవ్వాలనేది మెమో సారాంశం..

★ కేటగిరీ 01 లేదా 02 నుండి వచ్చినా... 01, 02 కేటగిరిలు ఖాళీలు లేకపోతే 03 లేదా 04 కేటగిరీ ప్రాంతాలకు పోస్టింగ్ చేయబడతారు.. గమనించగలరు..

Download Copy


Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top