ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం(APOSS) oo9ఫీజు చెల్లించిన వారందరినీ పాస్ గా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ G.O.MS.No.48 Dt:03-08-2021

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం(APOSS) oo9ఫీజు చెల్లించిన వారందరినీ పాస్ గా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ G.O.MS.No.48  Dt:03-08-2021

School Education Department - A.P.O.S.S - COVID-19 Pandemic – Cancellation of SSC & Intermediate (APOSS) Public Examinations, June / July - 2021 and declaring all the learners who have paid examination fee and registered for SSC & Intermediate (APOSS) Public Examinations, July, 2021 as pass* - Orders - Issued


Download GO

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top