ఉపాధ్యాయ వృత్తి సంబంధమైన విషయాలు -ఇవి మీకు తెలుసా..!!?

 మీకు తెలుసా..!!?

👉🏿 సాధారణ సెలవులు (cl)  వరుసగా 10 రోజులు వాడరాదు

👉🏿జాతీయ,అంతర్జాతీయ స్థాయి స్పోట్స్ లో పాల్గొనే ఉపాధ్యాయులకు 30 రోజులు spl CL లు ఇస్తారు

👉🏿దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు గలవారికి ( క్యాన్సర్, మూత్రపిండాలు వ్యాధులు) 6 నెలలు పూర్తి వేతనం తో గల halfpay leave ఇస్తారు

👉🏿COMPRENSIVE CASUAL LEAVE ని GOVT అనుమతి ఇచ్చిన DATE నుండి 6 నెలల లోపు వాడుకోవాలి

👉🏿EARNLEAVE ని ప్రతి జనవరి 1 నుండి జూలై 1 వరకు ADVANCE గా 3 రోజులు జమచేయవచ్చు

EL లు service మొత్తంలో 300 రోజులు encashment చేసికోవచ్చు

GO .MS NO.232,DT 16.9.2005

👉🏿EOL లో 5A,5B ప్రకారం అనుమతి లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ONE YEAR  ఉద్యోగానికి ABSENT అయితే రాజీనామా చేయినట్లు బావిస్తారు GO. MS NO.129 ,DT 1.6.2007

👉🏿HALF PAY LEAVE(PERSONAL WORK).180 DAYs అనగా 6 నెలలు వరకు HRA, CCA లను పూర్తిగా చెలిస్తారు

HALFPAY LEAVE కి ?PREFIX, SUFIX కూడా వాడుకోవచ్చు

👉🏿HALFPAY LEAVE లో COMMUTATIVE LEAVE ని వాడుకుంటే మీకు ఉన్న ML లు వాడుకున్న రోజులకు రెట్టింపు తగ్గించును

ఇవి సర్వీస్ లో 480 గాను 240 రోజులు వాడుకోవచ్చు

ఇవి వాడుకోను సందర్భం లో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు గలవారికి

8 నెలల వరకు HRA, CCA లు పూర్తిగా చెలిస్తారు

👉🏿surrender leave లు 15/30 రోజులు సంవత్సరం లో ఏ నెలలోనైనా encashment చేసికోవచ్చు

SURRENDER LEAVE కి IR ఇవ్వరు

👉🏿MATERNATIVE LEAVE ని కాన్పు జరిగిన రోజునుండి 180 రోజులు జీతంలో కూడిన సెలవు ఇచ్చును

ఈ సెలవు వేసవిలో కాన్పు జరిగినా ,జరిగిన తేదీ నుండే 180 రోజులు వచ్చును

ఈ సెలవులో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక లాభం ఉంటే తిరిగి జాయిన్ ఐన తరువాతే ఇచ్చును

ఈ సెలవులో ఉండగా transfer  కొత్త ప్లేస్ report చేసి  సెలవులో ఉండాలి join అయితే leave cancel అగును

👉🏿అబార్షన్ జరిగిన వారికి 6 week సెలవు ఇచ్చును 

GO MS NO 762,DT 11.08.1976

👉🏿PATERNATIVE LEAVE ని 15 రోజులు ప్రసవించిన తేదీ నుండి 6 నెలల లోపు వాడుకోవాలి

👉🏿CHILD CARE LEAVE  అనేది 60 రోజులు

ఇది 3 సార్లు కి తగ్గకుండా వాడుకోవాలి మరియు  పిల్లలకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చువరకె అనుమతి

ప్రత్యేక సందర్భంలో 22 YEARS  పూర్తి అయ్యే వరకు ఇస్తారు

దీనికి children date of birth certificate submit చేయాలి

ఈ leave ని CL, SPL CL తో కలిపి వాడరాదు కాని  మిగతా leaves  కలిపి వాడుకోవచ్చు


👉🏿 15 రోజులు దాటిన సెలవులు VACATION అంటారు...దీనికి  PREFIX, SUFIX వాడుకోవచ్చు


10 రోజులు దాటాని సెలవులకు  ముందు,వెనుక రెండు రోజులు రావాలి


10 రోజులు లోపు సెలవులు వస్తే  ముందు, వెనుక రోజుకు  ముందు CL వాడుకోవచ్చు

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top