ఉపాధ్యాయులు /ఉద్యోగులు/ సంఘ నాయకులు " బందులు , పెన్ డౌన్ "లాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం చేత తీసుకునే చెర్యలు - No work - No pay అనే నిబంధనని conduct రూల్స్ నుంచి తొలగించినట్లు ఉత్తర్వులు

"ఉపాధ్యాయులు   /ఉద్యోగులు/ సంఘ నాయకులు " బందులు , పెన్ డౌన్ "లాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం చేత  తీసుకునే చెర్యలు - No work - No pay అనే నిబంధనని conduct రూల్స్ నుంచి తొలగించినట్లు ఉత్తర్వులు

 Cir.No.22/A&I/2021 Dated:04/08/2021 Modification orders to Conduct rules
Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top