సెప్టెంబర్ నెలలో పాఠశాలల్లో తప్పని సరిగా నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలు

 సెప్టెంబర్  నెలలో పాఠశాలల్లో తప్పని సరిగా  నిర్వహించాల్సిన  కార్యక్రమాలు


 *⭕తల్లిదండ్రుల కమిటీ సమావేశం-మొదటి గురువారం.*


02-09-2021.


*⭕"వి లవ్ రీడింగ్" * కార్యక్రమం-ప్రతి రోజు ఒక పీరియడ్*.


 *⭕ భద్రతా ప్రతిజ్ఞ-ప్రతి బుధవారం.*


01-09-2021

08-09-2021

15-09-2021

22-09-2021

29-09-2021


 *⭕విద్యార్థుల చేత దీక్షాలోని పాఠ్యాంశాల వినియోగం-ప్రతి గురువారం.*


02-09-2021

09-09-2021

16-09-2021

23-09-2021

30-09-2021


  *⭕యువత మరియు పర్యావరణ క్లబ్ కార్యక్రమాలు-ప్రతి 3వ శుక్రవారం.*


17-09-2021


 *⭕సైన్స్ మరియు గణిత క్లబ్RAA) ప్రతి 4వ శుక్రవారం*


24-09-2021*⭕నో బ్యాగ్ డే-ప్రతి 1వ మరియు 3వ శనివారం*.


04-09-2021

18-09-2021*1వ త్రైమాసిక పాఠశాల పత్రిక*.

 *కథ,పద్యం,చదవడం,కథ చెప్పడం,డ్రాయింగ్ పోటీలు*.


 *గృహ ఆధారిత విద్య(CWSN).*


*కళా ఉత్సవ్.*


*రంగోత్సవ్**⭕స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లు*


*👁️‍🗨️ఉపాధ్యాయుల స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాలు*.


*ప్రతి 1వ లేదా 4వ శనివారం.*


04-09-2021

25-09-2021


 *👁️‍🗨️భాషోపాధ్యాయుల స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాలు-ప్రతి 3వ లేదా 4వ శనివారం.*


18-09-2021

25-09-2021


*👁️‍🗨️ప్రాథమిక స్థాయి  పాఠశాల  ఉపాధ్యాయుల కాంప్లెక్స్ సమావేశాలు- ప్రతి 3వ లేదా 4వ శనివారం.*


18-09-2021

25-09-2021

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top