గుడ్లు సరఫరా చేయు పంపిణీదారులకు తెలియజేయునది డైరెక్టర్ MDM & Sanitation వారి పైన తెలిపిన ఉత్తర్వులు ప్రకారం డిసెంబర్ నెలకు 23 కోడిగుడ్లు ప్రతి10 రోజులకు ఒకసారి పనిదినాలను లెక్కకట్టి 3 దఫాలుగా పాఠశాలలకు సరఫరా చేయవలెను.

గుడ్లు సరఫరా చేయు పంపిణీదారులకు తెలియజేయునది డైరెక్టర్ MDM & Sanitation వారి పైన తెలిపిన ఉత్తర్వులు ప్రకారం డిసెంబర్ నెలకు 23 కోడిగుడ్లు ప్రతి10 రోజులకు ఒకసారి  పనిదినాలను లెక్కకట్టి 3 దఫాలుగా పాఠశాలలకు సరఫరా చేయవలెను.Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top