ఒక ప్రముఖ దిన పత్రిక లో 13-01-2022 న కనీస మూల వేతనం 53.84 శాతం పెంపు అంటూ వచ్చిన గణాంకాలపై ఒక ఉపాధ్యాయుని స్పందన.

ఒక ప్రముఖ దిన పత్రిక లో 13-01-2022 న కనీస మూల వేతనం 53.84 శాతం పెంపు అంటూ వచ్చిన గణాంకాలపై ఒక ఉపాధ్యాయుని స్పందన.


Download Copy

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top