డ్రై రేషన్ 7 ఫేజ్ ల వివరాలు

డ్రై రేషన్ 7 ఫేజ్ ల వివరాలు


ఫేజ్ 1

19/3/20 నుంచి 31/3/20

*10* పనిదినాలకు

*రైస్:* ప్రైమరీ *1కేజీ*

 యూపీ/హైస్కూల్ *కేజిన్నర*

గుడ్లు 8-----చిక్కీలు 4


 *ఫేజ్ 2*

1/4/20 నుంచి 23/4/20

*17* పనిదినాలకు

*రైస్:* ప్రైమరీ *1కేజీ 700*

 యూపీ/హైస్కూల్ *2కేజీల 550 గ్రామ్స్*

గుడ్లు *14*-----చిక్కీలు *9*


 *ఫేజ్ 3*

19/3/20 నుంచి 23/4/20

*27* పనిదినాలకు


హాస్టల్ విద్యార్థులకు మాత్రమే *12కేజీల 500 గ్రామ్స్* రైస్


 *ఫేజ్ 4*

24/4/20 నుంచి 11/6/20

*40* పనిదినాలకు

*సమ్మర్ డ్రై రేషన్*


*రైస్:* ప్రైమరీ *4 కేజీలు*

 యూపీ/హైస్కూల్ *6కేజీలు*


 *ఫేజ్ 5*

12/6/20 నుంచి 31/8/20

*62* పనిదినాలకు

*రైస్:* ప్రైమరీ *6కేజీల 200 గ్రామ్స్*

 యూపీ/హైస్కూల్ *9 కేజీల 300 గ్రామ్స్*

గుడ్లు *28+28=56*

చిక్కీలు *17+18=35*


*ఫేజ్ 6*

1/9/20 నుంచి 31/10/20


*Sep 25* పనిదినాలకు


*రైస్:* ప్రైమరీ *2కేజీల 500 గ్రామ్స్*

 యూపీ/హైస్కూల్ *3 కేజీల 750 గ్రామ్స్*

గుడ్లు *14*

 చిక్కీలు *13*


*&*


*Oct 13* పని దినాలకు


*రైస్*  ప్రైమరీ *1 కేజీ 300 గ్రామ్స్*

యూపీ /హైస్కూల్ *1 కేజీ 950 గ్రామ్స్*


గుడ్లు *7*

చిక్కీలు *6*


 *ఫేజ్ 7*

1/11/20 నుంచి 30/11/20

*24* పనిదినాలకు

*రైస్:* ప్రైమరీ *2కేజీల 400 గ్రామ్స్*

 యూపీ/హైస్కూల్ *3 కేజీల 600 గ్రామ్స్*

గుడ్లు *13*-----చిక్కీలు *13*

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top