గ్రేడింగ్, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ప్రమోషన్ లిస్టుల కొరకు గ్రేడింగ్ కట్టే విధానం

ఏపీ సమ్మేటివ్ వ్ పరీక్షల టైం టేబుల్ మరియు 1 నుంచి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థుల ప్రమోషన్ లిస్టులు తయారుచేయు విధానం గురించి....3 FA లు +SA1

3×50=150 MARKS

1×80= 80 MARKS

    ========

            230

6 నుండి  9 వరకు  8 pont scale

A,A1,B ,B1, C ,C1,D D1

1 నుండి  5 తరగతుల కు 5 పాయింట్ scale 

A+ A,B+ B,C

22-04-2022 నుండి 04-05-2022 వరకు పరీక్షలు. పరీక్ష అయిపోయిన 15 రోజుల లోపు ప్రమోషన్ లిస్టులో సబ్మిట్ చేయాలి.Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top