ఇప్పటి వరకు మనకు రావాల్సిన DA బకాయిలు

రావాల్సిన DA అరియర్

💢జూలై 2018 DA 30 నెలలు

💢జనవరి 2019 DA 31 నెలలు 

💢జూలై2019 DA 30 నెలలు

💢జనవరి 2020 DA 24 నెలలు

💢జూలై2020 DA 18 నెలలు

💢జనవరి2021 DA 12 నెలలు

💢జూలై2021 DA 6 నెలలు.

💢మొత్తం 7 DA ల అర్రియర్స్ 151 నెలలు.

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top