ఏపీ HoD లలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ ముఖ ఆధారిత హాజరుని అమలు చేయాలని సూచనలతో ఉత్తర్వులు విడుదల.

ఏపీ HoD లలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ ముఖ ఆధారిత హాజరుని అమలు చేయాలని సూచనలతో ఉత్తర్వులు విడుదల.


» అన్ని రకాల సెలవులు, టూర్స్ ట్రైనింగ్స్ అన్ని Facial Recognition Attendance App ద్వారా మాత్రమే నమోదు చేయాలి.


» అక్టోబర్ 25 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు Trail Run (పరీక్షించడం)


» నవంబర్ 1 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అమలు


 పేజీలో ఉత్తర్వులు కాపీ, పూర్తి వివరాలు

Download Copy


Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top