అభ్యాస వైకల్యాలపై NIEPID & సమగ్ర శిక్ష వారిచే YouTube Live

ఈరోజు ఉదయం 10.30గం.లకు అందరి ఉపాధ్యాయులకు (Primary/UP/HS)  RPWD Act, PRASHAST Android యాప్ మీద మరియు అభ్యాస వైకల్యాలపై NIEPID & సమగ్ర శిక్ష వారిచే YouTube Live కలదు, క్రింది సైట్ నుండి అందరూ లైవ్ చూడవచ్చును

Day 1 Link:

https://youtu.be/mSeYQRLxvy8

Day 2 (11-10-22) Link:

https://youtu.be/BbdPlE-KyhE

Day 3 (12-10-22 ) Link

https://youtu.be/c0Uc3ITNEIs

Day 4 (13-10-22 ) Link

https://youtu.be/62aD6Mvf3UE

Day 5 (14-100-22) Link

https://youtu.be/OwzlPMS3yyI

ఈ క్రింది ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించండి:

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top