School Roll Particulars

 School Roll Particulars స్కూల్ రోల్ వివరాలు కోసం


జిల్లా పేరు, మండలం పేరు, పాఠశాల పేరు నమోదు చేయండి. 


మీకు కావాల్సిన తేదీ నాటి పాఠశాల రోజులు వస్తుందే అది మీ బదిలీలకు ఉపయోగపడుతుంది

https://jaganannagorumudda.ap.gov.in/mdm/DailyAttendanceReportNew.aspx

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top