ఏ డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ ఎవరికి??

ఏ డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ ఎవరికి??
▪▪▪▪▪▪
EOT (141) & GOT (88&97)
➤ SGT/LPT/PETలకి 24 ఇయర్స్ స్కేల్ కోసం.
➤ SA లకి 12 ఇయర్స్ స్కేల్ కోసం మరియు HM పదోన్నతి కోసం
▪▪▪▪▪▪▪
PAT (ప్రొఫెషనల్ అడ్వాన్సుమెంట్ టెస్ట్)
➤ ఇది Inter+DEd టీచర్ల కోసం.
➤ 18 ఇయర్స్ స్కేల్ కోసం
➤ వీరికి 24 ఇయర్స్ స్కేల్ ఇవ్వరు.
➤ కారణం బీ.ఎడ్ లేదు కాబట్టి.
▪▪▪▪▪▪▪▪
HM A/c టెస్ట్
➤ ఇది కేవలం ఎయిడెడ్ టీచర్ల కోసం.
➤ SGT/LPT/PET లకి 24 ఇయర్స్ స్కేల్ కోసం.
➤ SA లకి 12 ఇయర్స్ స్కేల్ కోసం.
▪▪▪▪▪▪
Spl Language Test (CODE--37)
➤ Who have not studied Telugu as 2nd Language in inter/degree, should pass Department Test for HM promotion.
▪▪▪▪▪▪▪▪
 SOT (Simple Orientation Test)
➤ Only for Gr-I Pandits.

And also Read..........

Departmental Tests May 2020 Notification

Departmental Test Material and Useful Videos....

List of Books allowed
Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top