9, 10 తరగతులు కలిగిన అన్ని పాఠశాలలు యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రాం కింద రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి

9, 10 తరగతులు కలిగిన అన్ని పాఠశాలలు యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రాం కింద రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.

 

Registration for schools having classes IX to XII for Youth Parliament Programme on portal till 31.12.2020 Memo No.89-CSE-Peshi-2020, 20/09/2020


           All the Regional Joint Directors of School Education, District Educational Officers and Principals of DIETs in the State are invited to the reference cited, wherein the Government of India has informed that regarding registration of
Educational institutions under Youth Parliament Programme to encourage all the schools having classes IX to XII to participate in this programme.

         The Youth Parliament Programme is being run by Miss Parliamentary Affairs in various educational institutions with the predive leagthen the roots of Parliamentary democracy, inculcate health habits High olerance divergent views and familiarize u study corffHunity with the procedures and functioning of Parliament. Pole Wendent launched the Web-Portal of National Youth Parliament on the occasion to commemorate the 70th Anniversary of
adoption of the Constitution of India Samvidhan Diwas' on 26th November, 2019.

       Ministry of Parliamentary Affairs has extended the last date for registration for
schools having classes IX to Xll for Youth Parliament Programme on portal till
31.12.2020 in view of the prevailing situation on account of COYID-19

       Therefore, all the Regional Joint Directors of School Education, District Educational Officers and Principals of DIETs in the State are requested to take immediate necessary action accordingly and report compliance


Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top