బదిలీలు మరియు సర్దుబాటు గురించి దినపత్రికల్లో వచ్చిన News గురించి కమిషనర్ వారి వివరణ

 బదిలీలు మరియు సర్దుబాటు గురించి దినపత్రికల్లో వచ్చిన  News గురించి కమిషనర్ వారి వివరణ


▪️ Memo.No.13029/11/2020-EST 3 Dated:17/11/2020.Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top