మీ ట్రెజరీ నెంబర్ తో మీ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సీనియార్టీ లిస్టు వివరాలు తెలుసుకోండి

 బదిలీ కి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు మీకు ట్రెజరీ నెంబర్తో ట్రాన్స్ఫర్ వివరాలు తెలుసుకోండి

# మీ జిల్లా ని ఎంపిక చేసుకోండి

# మీ ట్రెజరీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి

# ట్రాన్స్ఫర్ వివరాలు ప్రత్యక్షమవుతాయి

# మీ మండలంలో మీ Rank కన్నా ముందున్న వారి వివరాలు పొందవచ్చు

#మీ  లో  జిల్లా మీ Rank కన్నా ముందున్న వారి వివరాలు పొందవచ్చు....

https://ebadi.in/transfers/Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top