NISHTHA MODULE DAIL CODES

NISHTHA MODULE DAIL CODES

అన్నీ కోర్సులూ పూర్తిచేయనివారు ఈ కోడ్స్ ఉపయోగించి మాడ్యూల్స్ పూర్తిచేయగలరు.

ENGLISH  -  తెలుగు

0️⃣1️⃣ K5M4X6   S3Y2A2

0️⃣2️⃣ F2W6R6   F7C7K6

0️⃣3️⃣ W7G5L2   A4L9E6

0️⃣4️⃣ L1D7F1    F2A4X5

0️⃣5️⃣ Z8V1H4   W6U3S1

0️⃣6️⃣ B8C3Q6   C2C9L8

0️⃣7️⃣ B8X1K1   H5N5M3

0️⃣8️⃣ R4F7E8    M8E3T3

0️⃣9️⃣ C2X7G3   J8G8H6

1️⃣0️⃣ P5C6B9    I5Y1C6

1️⃣1️⃣ X4G8T1    F7R4Y5

1️⃣2️⃣ C5Y8R6    P4F4C4

1️⃣3️⃣ L6C9W9   F3S2F2

1️⃣4️⃣ F7I3G1     T8E5Y1

1️⃣5️⃣ G1I9C3     N5N7S1

1️⃣6️⃣ K6S1F6    Z7R9A1

1️⃣7️⃣ T8N6S5    N5X8L5

1️⃣8️⃣ X2L7Z4     R5V3X2


Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top