2021 - 22 విద్యాసంవత్సరానికి APSRTC విద్యార్థులకు Free and concessional పాసులు జారీ చేయుటకు అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు

2021 - 22 విద్యాసంవత్సరానికి APSRTC విద్యార్థులకు Free and  concessional పాసులు జారీ చేయుటకు అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు.


Download Proceeding Copy


Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top