ప్రతి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లొ పై లిస్ట్ మాదిరిగా కాంపొనెంట్ వైస్ డేటా ను తయారు చేసుకొని ఉండవలెను.రాష్ట్ర అధికారులు వచ్చినప్పుడు పై వివరాలు అడుగుతారు.స్కూల్ లొ JVK items కూడా ఓపెన్ చేసుకో వలసినదిగా కోరడమైనది.

 ప్రతి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లొ పై లిస్ట్ మాదిరిగా కాంపొనెంట్ వైస్ డేటా ను తయారు చేసుకొని ఉండవలెను.రాష్ట్ర అధికారులు వచ్చినప్పుడు పై వివరాలు  అడుగుతారు.స్కూల్ లొ JVK items కూడా ఓపెన్ చేసుకో వలసినదిగా కోరడమైనది.

Download Component Wise Proforma

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top