డ్రై రేషన్ 7 ఫేజ్ ల వివరాలు

డ్రై రేషన్ 7 ఫేజ్ ల వివరాలు

ఫేజ్ 1

19/3/20 నుంచి 31/3/20

10 పనిదినాలకు

రైస్:ప్రైమరీ 1కేజీ

 యూపీ/హైస్కూల్ కేజిన్నర

గుడ్లు 8-----చిక్కీలు 4


 ఫేజ్ 2

1/4/20 నుంచి 23/4/20

17 పనిదినాలకు

రైస్: ప్రైమరీ 1కేజీ 700

 యూపీ/హైస్కూల్ 2కేజీల 550 గ్రామ్స్

గుడ్లు 14----చిక్కీలు 9


 ఫేజ్ 3

19/3/20 నుంచి 23/4/20

27 పనిదినాలకు


హాస్టల్ విద్యార్థులకు మాత్రమే 12కేజీల 500 గ్రామ్స్ రైస్


 ఫేజ్ 4

24/4/20 నుంచి 11/6/20

40 పనిదినాలకు

సమ్మర్ డ్రై రేషన్


రైస్: ప్రైమరీ 4 కేజీలు

 యూపీ/హైస్కూల్ 6కేజీలు


 ఫేజ్ 5

12/6/20 నుంచి 31/8/20

62 పనిదినాలకు

రైస్: ప్రైమరీ 6కేజీల 200 గ్రామ్స్

 యూపీ/హైస్కూల్ 9 కేజీల 300 గ్రామ్స్

గుడ్లు 28+28=56

చిక్కీలు 17+18=35


ఫేజ్ 6

1/9/20 నుంచి 31/10/20


Sep 25 పనిదినాలకు


రైస్: ప్రైమరీ 2కేజీల 500 గ్రామ్స్

 యూపీ/హైస్కూల్ 3 కేజీల 750 గ్రామ్స్

గుడ్లు 14

 చిక్కీలు 13


&


Oct 13 పని దినాలకు


రైస్  ప్రైమరీ 1 కేజీ 300 గ్రామ్స్

యూపీ /హైస్కూల్ 1 కేజీ 950 గ్రామ్స్


గుడ్లు 7

చిక్కీలు 6


 ఫేజ్ 7

1/11/20 నుంచి 30/11/20

24 పనిదినాలకు

రైస్: ప్రైమరీ 2కేజీల 400 గ్రామ్స్

 యూపీ/హైస్కూల్ 3 కేజీల 600 గ్రామ్స్

గుడ్లు 13----చిక్కీలు 13

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top