గుంటూరులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి Y.S. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి PRC Fitment పెంచాలని కోరుతూ K.S.లక్ష్మణరావు గారు సమర్పించిన మెమొరాండం

గుంటూరులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి Y.S. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి PRC Fitment పెంచాలని కోరుతూ K.S.లక్ష్మణరావు గారు సమర్పించిన మెమొరాండం UTF MLCPosted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top